MOJO ProjeKTO UŽDAVINIAI

MOJO sistema, skirta ugdyti sąmoningumą ir pasitikėjimą savo jėgomis, apima motyvacinio žemėlapio programą, pagrįstą psichometriniais principais, kuriais remiantis bus sukurtos individualios mentoriaus paslaugos.

Ieškantieji darbo nusistatys gyvenimo ir darbo tikslus bei veiksmų planą ir identifikuos, kokių įgūdžių ar mokymų jiems trūksta.

Dalyviams padės asmeniniai instruktoriai. Numatomas rezultatas – sąmoningesni, motyvuoti asmenys, apmokyti ir pasiruošę darbui.

Projekto siekiai – perkelti MOJO metodiką į kitas ES šalis, ją išbandyti, pritaikyti naujoje aplinkoje, ir sukurti naujus metodus, jeigu reikia. MOJO bendradarbiauja su ekspertais, instruktoriais, mentoriais ir darbdaviais, tiesiogiai dirbančiais su bedarbiais.

Konsorciumo nariai turi patirties koordinuojant programas, skirtas padėti ir apmokyti bedarbius, ypač priklausančius rizikos grupei (neįgalieji, moterys, pabėgėliai ir t.t.)

MOJO projekto uždaviniai:

 • Perkelti esamą novatorišką paramą įsidarbinant iš Jungtinės Karalystės į kitas Europos Sąjungos šalis
 • Užregistruoti ir įtraukti 20 ilgalaikių bedarbių į MOJO visuose šešiuose ES regionuose, skaitant Jungtinės Karalystės Vakarų Midlendsą į bandomąjį projektą
 • Fiksuoti kiekvieno asmens interesus ir motyvus, susijusius su ilgalaikia bedarbyste siekiant informuoti apie būsimą praktiką.
 • Įvertinti esamą intensyvaus įdarbinimo paramos patirtį bei sukurti platesnę specialistų, dirbančių teikiant paslaugas bedarbiams, grupę.
 • · Nustatyti kaip šios paslaugos yra susijusios su bendrąja pagalba, kokia jų pridėtinė vertė ir ekonominė reikšmė regionams.
 • Sukviesti darbdavius diskusijai siekiant užtikrinti, kad paslaugos padės parengti pasiruošusius darbui asmenis, gebančius pasinaudoti jiems teikiamomis galimybėmis.
 • Surinkti atsiliepimus iš ilgalaikių bedarbių apie intensyvių ir personalizuotų paslaugų vertę.
 • Projekto partneriai – šešios šalys (įskaitant koordinatorių):

 • Focus Enterprises (koordinatorius), Jungtinė Karalystė
 • VšĮ Edukaciniai projektai, Lietuva
 • Asset Technology, Graikija
 • Outra Margem, Cooperativa de Solidariedade Social, Portugalija
 • Paderborn Universitetas, Vokietija
 • ARACNE – associazione di promozione sociale, Italija