MOJO (MOTYVACIJA IR DARBO GALIMYBĖS) PASLAUGOS BEDARBIAMS

  • Ieškotojas Ieškotojas
  • Žvaigždė Žvaigždė
  • Statybininkas Statybininkas
  • Tyrėjas Tyrėjas
  • Dvasia Dvasia
  • Draugas Draugas
  • Vadovas Vadovas
  • Kūrėjas Kūrėjas
  • Gynėjas Gynėjas


Motyvacijos ir darbo galimybių paramos paslaugos (MOJO) – tai instruktavimo ir mentorystės sistema, skirta padėti ilgalaikiams bedarbiams pasiruošti darbui ir įsidarbinimui. MOJO skirtas papildyti vietinių, regioninių ir nacionalinių įdarbinimo agentūrų visoje Europoje darbą.

MOJO išsiskiria unikalia, internetine motyvacijos žemėlapio sistema, kuri atskleidžia kiekvieno darbo ieškančio asmens motyvacijos variklius bei pamatuoja jų motyvacijos lygį. Motyvacinį žemėlapį naudoja MOJO darbo instruktoriai-specialistai, kurie teikia informaciją ir kuria MOJO personalizuotas bei intensyvias instruktavimo paslaugas. Ilgalaikiai bedarbiai, kuriems reikia pagalbos, susitinka su savo MOJO instruktoriais kas 10 dienų 18 savaičių laikotarpiu. MOJO modelis apima devynis galimus motyvacijos variklius, kad mokymų procesas būtų kiek galima efektyvesnis. Ieškantieji darbo skatinami padirbėti su savo motyvaciniais varikliais. Galingos vizualizacijos technikos, paremtos aiškiu savo tikslų nustatymu bei veiksmų plano parengimu, naudojami nustatyti, kuria linkme reikėtų judėti.

MOJO motyvacijos varikliai yra tokie:

Defender
Gynėjas
siekia saugumo, nuspėjamumo, stabilumo
Director
Vadovas
siekia valdžios, įtakos, kontrolės
1creator1
Kūrėjas
siekia naujovių, naujų dalykų, kūrybinio potencialo
Friend
Draugas
siekia bendrumo, draugystės, pilnaverčių santykių
Builder Statybininkas
siekia pinigų, materialinės naudos, aukštesnio negu vidutinis pragyvenimo lygis
Spirit Dvasia
laisvės, nepriklausomybės, galimybės savarankiškai priimti sprendimus
Star Žvaigždė
siekiapripažinimo, pagarbos, aukšto socialinio statuso
Expert Ekspertas
(tyrėjas) siekia žinių, meistriškumo, specializacijjos
Searcher Ieškotojas
siekia prasmės, reikšmingumo

 

Motivation Score

MOJO Partner Logos