MOJO

MOJO projektas, finansuojamas ES Švietimo ir kultūros direkcijos vykdomos Mokymosi visą gyvenimą programos, yra Naujovės perkėlimo (TOI) projektas.


MOJO sistema padės ES įdarbinimo oganizacijoms įtraukti ilgalaikius bedarbius į pasiruošimo darbui bei įsidarbinimui programas. MOJO išbandoma Vokietijoje, Portugalijoje, Lietuvoje ir Italijoje.

MOJO skirta vystyti savimonę ir pasitikėjimą savimi. Ji apima motyvacijos žemėlapių programą, kuria remiantis sukurtos individualaus instruktavimo ir mentoriaus paslaugos. Paslaugos vartotojai skatinami nusistatyti gyvenimo ir darbo tikslus bei sudaryti veiksmų planą, o instruktoriai priskirti padėti jiems tai įgyvendinti. Rezultatas – sąmoningesni bei labiau motyvuoti asmenys, pasiruošę dirbti.

Projekto tikslai ir uždaviniai – perkelti MOJO metodiką į kitas ES šalis, išbandyti ir pritaikyti juos naujoje aplinkoje bei, prireikus, sukurti naujus metodus. MOJO bendradarbiauja su ekspertais, instruktoriais, mentoriais ir darbdaviais, tiesiogiai įtraukiant lgalaikius bedarbius.

 

English

German

Greek

Lithuanian

Italian

Portuguese