ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ MOJO

Η διαδικασία MOJO είναι δομημένη στη μετάβαση από το στάδιο χαρτογράφησης των κινήτρων μέσω της απεικόνισης στον καθορισμό των στόχων και τον προγραμματισμό της δράσης.

 
 

MOJO Coaching Process GuideEnglish MOJO Programme Outline MOJO Coaching_Process Guide Portugueseport MOJO Coaching Process Guide LithuanianLithunia Flag
MOJO Coaching Process Guide Italianital MOJO Coaching Process Guide Greekgreec MOJO Coaching Process Guide German
germ