ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (MOJO) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

  • Ερευνητής Ερευνητής
  • Εμπειρογνώμονας Εμπειρογνώμονας
  • Πνευματώδης Πνευματώδης
  • Φίλος Φίλος
  • Αστέρι Αστέρι
  • Οικοδόμος Οικοδόμος
  • Δημιουργός Δημιουργός
  • Υπερασπιστής Υπερασπιστής
  • Διευθυντής Διευθυντής

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Κινήτρων και Ευκαιριών Εργασίας (MOJO) είναι μια διαδικασία συμβουλευτικής και μέντορινγκ που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους μακροχρόνια ανέργους να προετοιμαστούν και να προωθηθούν στην απασχόληση. Το MOJO έχει σχεδιαστεί για να συμπληρώσει το έργο των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών φορέων στήριξης της απασχόλησης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

To MOJO διαθέτει ένα μοναδικό, διαδικτυακό, σύστημα χαρτογράφησης κινήτρων για την αποκάλυψη των κινήτρων που οδηγούν τα άτομα που αναζητούν εργασία και τη μέτρηση του επιπέδου κινητοποίησής τους. Ο χάρτης κινήτρων χρησιμοποιείται από εξειδικευμένους συμβούλους εργασίας οι οποίοι οργανώνουν μια εξατομικευμένη εντατική υπηρεσία υποστήριξης. Οι μακροχρόνια άνεργοι που χρειάζονται βοήθεια, συναντιούνται με τους Συμβούλους MOJO κατά μέσο όρο κάθε 10 μέρες κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 18 εβδομάδων. Τα άτομα που αναζητούν εργασία ενθαρρύνονται να επικεντρώσουν την προετοιμασία τους σε εργασίες σύμφωνα με τα δικά τους κίνητρα. Ισχυρές τεχνικές απεικόνισης, που υποστηρίζονται από σαφή καθορισμό στόχων και σχεδίων δράσης, χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν την πορεία προς τα εμπρός.

Το μοντέλο MOJO διαθέτει εννέα πιθανούς οδηγούς κινήτρων με την έμφαση να επικεντρώνεται στους τρεις πρώτους, ώστε να σχεδιαστεί η πιο αποτελεσματική συμβουλευτική διαδικασία.

Τα κίνητρα εργασίας MOJO είναι:

Defender Ο Υπερασπιστής
αναζητά ασφάλεια, προβλεψιμότητα, σταθερότητα
Director Ο Διευθυντής
αναζητά δύναμη, επιρροή, έλεγχο
1creator1 Ο Δημιουργός
αναζητά καινοτομία, νέα πράγματα, δημιουργική προοπτική
Friend Ο Φίλος
αναζητά φιλία, εκπλήρωση σχέσεων
Builder Ο Οικοδόμος
αναζητά χρήματα, υλική ικανοποίηση, επάγγελμα άνω του μέσου όρου
Spirit Ο Πνευματώδης
αναζητά ελευθερία, ανεξαρτησία, να λαμβάνει τις δικές του αποφάσεις
Star Το Αστέρι
αναζητάαναγνώριση, σεβασμό, κοινωνική υπόληψη
Expert O Εμπειρογνώμονας
αναζητά γνώση, δεξιοτεχνία, εξειδίκευση
Searcher Ο Ερευνητής
αναζητά το νόημα, να κάνει τη διαφορά

 

Motivation Score

MOJO Partner Logos