ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ

Οι εταίροι του έργου προέρχονται από έξι ευρωπαϊκές περιφέρειες. Κάθε εταίρος είναι υπεύθυνος για συγκεκριμένες εργασίες που συμβάλλουν στη συνολική επιτυχία του έργου.

 

ΧΩΡΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΡΟΛΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ηνωμένο Βασίλειο Focus Enterprises Limited Birmingham West Midlands 1. Μεταφορά της διαδικασίας MOJO στους εταίρους συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και των εργαστηρίων.
2. Προετοιμασία του υλικού συμβουλευτικής MOJO για τους εταίρους.
3. Διαχείριση του έργου και Διασφάλιση Ποιότητας
Λιθουανία VSI Edukaciniai Projekta Siauliai Lietuva 1. Διάδοση και αξιοποίηση έργου
2. Προβολή και προώθηση
Ελλάδα Asset Τεχνολογική Αθήνα Αττική Επισκόπηση υφιστάμενης κατάστασης (προσδιορισμός, ανάλυση και αξιολόγηση υφιστάμενων προγραμμάτων υποστήριξης μακροχρόνια ανέργων σε κάθε περιφέρεια)
Πορτογαλία Outra Margem Trafaria Lisboa Διάδοση και αξιοποίηση έργου
Γερμανία Universität Paderborn Paderborn Nordrhein-Westfalen Συμμετοχή εργοδοτών και αξιολόγηση
Ιταλία Aracne Napoli Campania Αξιολόγηση έργου