ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Οδηγός Επιστροφής στην Εργασία παρέχει πρόσθετα εργαλεία και τεχνικές για όσους αναζητούν εργασία για να τα χρησιμοποιήσουν όταν αναπτύσσουν τους στόχους τους και το πρόγραμμα δράσης.

MOJO_Work_Club_Booklet
English MOJO Programme Outline
MOJO_Work_Club_Booklet_Portuguese
port
Work Club Booklet Lithuanian
Lithunia Flag
Work Club Booklet Italian
ital
Work Club Booklet Greek
greec
Work Club Booklet Germangerm